Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał postanowienie 20 października 2023 roku, które stanowi precedens w Polsce, całkowicie zwalniając kredytobiorców z obowiązku spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu sądowego. To istotne wydarzenie w kontekście spornych kredytów gotówkowych o zmiennym oprocentowaniu, które powołują się na "wady WIBOR-u".

Sprawa ta dotyczy kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Getin Banku, obecnie funkcjonującego pod nazwą Velo Bank. Wydane przez Sąd Okręgowy w Kaliszu postanowienie wyróżnia się spośród innych wyroków, które dotyczą stawki referencyjnej WIBOR, i stanowi istotne wydarzenie w świetle roszczeń kredytobiorców.

Dotychczasowe postanowienia w sprawach związanych z WIBOR-em skupiały się głównie na wstrzymaniu obowiązku płatności rat tylko w odniesieniu do stawki WIBOR, pozostawiając nienaruszone spłatę rat, które opierały się na marżach kredytów. Jednak w przypadku tej konkretnej sprawy, Sąd Okręgowy w Kaliszu zdecydował o całkowitym zwolnieniu kredytobiorców z obowiązku płatności rat na rzecz banku, co jest niezwykle rzadkie w przypadku spraw dotyczących WIBOR-u.

Beata Strzyżowska, radczyni prawna, podkreśla, że wydane postanowienie jest wyjątkowe, ponieważ zapadło po uwzględnieniu argumentacji banku, który próbował obronić używanie WIBOR-u jako wskaźnika referencyjnego. Sąd Okręgowy w Kaliszu zaplanował rozprawę w tej sprawie na 1 grudnia 2023 roku, co sugeruje, że możliwe jest wydanie jednego z pierwszych wyroków dotyczących WIBOR jeszcze przed zakończeniem roku.

Według Strzyżowskiej, używanie WIBOR-u jako wskaźnika referencyjnego niesie ze sobą ryzyko dla kredytobiorców, ponieważ sposób wyznaczania tego wskaźnika przez sektor bankowy jest niejasny i nieodzwierciedlający rzeczywistych transakcji rynkowych. Dlatego WIBOR stanowi błędną podstawę dla oceny ryzyka związanego z kredytem i naraża kredytobiorców na nieuzasadnione koszty przez długi okres trwania umowy.

Na przestrzeni lat WIBOR wielokrotnie stał się przedmiotem kontrowersji, a kredytobiorcy domagają się jego zastąpienia innym bardziej rzetelnym wskaźnikiem referencyjnym. To postanowienie sądu w Kaliszu jest pierwszym takim przypadkiem w Polsce, w którym kredytobiorcy zostali całkowicie zwolnieni z płacenia rat, a ich sprawa może przyczynić się do istotnych zmian na rynku finansowym w kraju.